Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Tulosten seuranta 8/8

Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Tulosten seuranta 8/8

01.12.2019 analyysi, automaatio, markkinoinnin ja viestinnän automaatio, raportti

Automaatioprosessissa on tärkeää seurata tuottaako se haluttua tulosta. Mitä selkeämmin tavoitteet on asetettu, sitä helpompi niitä on mitata. Tulosten mittaamisessa tulee olla johdonmukainen ja sitä tulee tehdä säännöllisesti.

Tulosten seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin ja automaatioon kohdistuvat korjausliikkeet, jos tulokset eivät toteuta tavoitteita. Syy-seuraussuhteet ovat nähtävissä tulosten seurannassa ja automaation eri osien tarkastelussa, joten usein automaatioketjuun kohdistuvia korjauksia on helppo tehdä.

Kuten markkinoinnissa ja viestinnässä yleensäkin, testaaminen kannattaa ja kokeilujen kautta löytyvät ne parhaimmat prosessit. Ei siis kannata turhautua, vaikka automaation hiomiseen ja halutun lopputuloksen saamiseen menisikin hieman aikaa. Lopulta automaatioprosessi on kuitenkin kustannustehokas tapa toteuttaa markkinointia ja viestintää.

Creamailerin raporteista pääsee seuraamaan automaation tuloksia. Raporteista voi seurata mm.

Tulosten seuranta

Blogisarja:

Lue lisää:

Kirjoittaja: Creamailer Oy