Mitä markkinoinnin ja viestinnän automaatiolla tarkoitetaan? Osa 1/8

Mitä markkinoinnin ja viestinnän automaatiolla tarkoitetaan? Osa 1/8

15.08.2019 automaatio, markkinoinnin automaatio, kysely, uutiskirje

Starttaamme kahdeksanosaisen blogisarjan markkinoinnin ja viestinnän automaatiosta.
Julkaisemme uuden blogin kahden viikon välein.


Lähes kaikki toiminnot mitä pystytään ketjuttamaan, voidaan katsoa automaatioon kuuluvaksi. Automaatioketjun luomisen voi aloittaa muutamalla ketjun osalla ja kasvattaa prosessia tarpeiden kasvaessa.

Automaatio mahdollistaa markkinointi- ja viestintäprosessien automatisoinnin vapauttaen aikaa sisällöntuottamiselle sekä muille työtehtäville. Se on toimintojen automaatioketju, jonka avulla synkronoidaan markkinoinnin ja viestinnän osia hallittuun ja automatisoituun kokonaisuuteen.

Automaatio voidaan nähdä strategiana, jossa huomioidaan resurssien säästämisen lisäksi asiakashankinnan, myynnin ja viestinnän tehostaminen. Sen avulla myös palvellaan asiakkaita paremmin, sillä heidän käyttäytymistään voidaan ohjata sekä analysoida.

Automaatio voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan:

1. Aikaperusteinen automaatio

Aikaperusteinen automaatio ketjuttaa viestit tietyille ajanjaksoille, esimerkiksi viikon välein lähetettäväksi. Kyseistä automaatiota voi käyttää esim. tapahtumaviestinnässä. Aikaperusteiseen automaatioon kuuluvat sekä ajastetut että jaksotetut viestit.

2. Käyttäytymisperusteinen automaatio

Käyttäytymisperusteinen automaatio on aikaperusteista automaatiota kohdennetumpaa. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi segmentoinnin yhteydessä.

Automaatioesimerkkejä:

Mitä toimintoja voidaan automatisoida?

Voit automatisoida esimerkiksi: uutiskirjeet, kampanjat, kyselyt, tapahtumat, lomakkeet, koulutukset, muistutukset, latausten seurannan, laskeutumissivut, kävijäseurannan, aktiivisuuden seurannan, asiakkuuden ylläpidon, liidien hallinnan, merkkipäivät, verkkokaupan ilmoitukset, kanta-asiakasjärjestelmät, tekstiviestit ja muut integraatiot.

Automaatio ei suinkaan tarkoita sitä, että se hoitaa kaikki itsestään nappia painamalla, vaan vaatii pohjakseen hyvän suunnittelun. Se millaiseksi automaation prosessi kehittyy, riippuu pitkälle markkinoinnin ja viestinnän tavoitteista, strategiasta ja tarpeista. Automaatiossa on tärkeä muistaa markkinoinnin ja viestinnän punainen lanka, eli se, että viestintä on oikea-aikaista, sisältö on vastaanottajalle relevanttia ja viestit ovat oikein kohdennettuja.

Blogisarja:

Kirjoittaja: Creamailer Oy