Markkinoinnin ja viestinnän automaatio - Asiakkuudet 3/8

Markkinoinnin ja viestinnän automaatio - Asiakkuudet 3/8

19.09.2019 automaatio, markkinoinnin ja viestinnän automaatio, asiakas, markkinoinnin automaatio, sähköpostimarkkinointi, viestinnän automaatio, viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän automaatiossa on hyvä huomioida eri asiakkuudet sekä asiakasryhmät. Asiakkuus voidaan määritellä yhteistyöksi, jolla on tietty suunta.

Asiakkuus alkaa tiettynä hetkenä tietyllä tavalla kasvaen ja kehittyen sekä mahdollisesti lopulta etääntyen ja päättyen. Asiakkuus ei ole koskaan staattinen, vaan sisältää jatkuvaa muutosta.

Asiakkuudet ovat erilaisia

Asiakkuudet ovat luonteeltaan erilaisia ja voidaan luokitella esimerkiksi elinkaarinäkökulman mukaisesti neljään eri kategoriaan:

  1. Kanta-asiakas: Pitkäaikainen asiakas, joka on kokenut nykyisen tuotteen/palveluntarjoajan hyväksi ja tarpeensa täyttäväksi.
  2. Satunnaisasiakas: Käyttää sillon tällöin tuotetta/palvelua. Ratkaisevana tekijänä toimivat yleensä hinta tai laatu.
  3. Potentiaalinen asiakas: Tulevaisuuden potentiaaliset asiakkaat. Heillä ei vielä ole kyseistä tarvetta tai he eivät vielä tiedä tuotteesta/palvelusta.
  4. Entinen asiakas: Asiakassuhde on päättynyt joko tarpeen loppuessa tai hän on siirtynyt kilpailijalle.

Asiakkuudet voidaan luokitella myös muun muassa ostokäyttäytymisen sekä mielenkiintojen mukaisesti tai maantieteellisen sijainnin perusteella.

Asiakkaiden hankinta

Asiakkuuksien hankinta vaatii tilanteen kartoittamista sekä ymmärrystä kohderyhmästä ja -ryhmistä. Tuleekin miettiä:

  1. Miten asiakas tavoitetaan? Mitkä ovat kanavat?
  2. Miten herätetään mielenkiinto ja vakuutetaan etenemään automaatiossa?
  3. Miten avustetaan päätöksenteossa? ->Toimiva automaatio.
  4. Miten asiakkuus ylläpidetään?
  5. Miten asiakastyytyväisyyttä ja automaation toimivuutta mitataan?

Tällöin asiakkuus voidaa nähdä ympyrämäisenä kiertona, jossa asiakkuus ei lopu, vaan se pyritään säilyttämään. 

Asiakkuus osana automaatiota

Lue lisää: Huomioitko asiakkaan elinkaaren?

Blogisarja:

Kirjoittaja: Creamailer Oy