Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Sisällöntuotanto 2/8

Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Sisällöntuotanto 2/8

01.09.2019 automaatio, markkinoinnin ja viestinnän automaatio, markkinoinnin automaatio, sähköpostimarkkinointi, viestinnän automaatio, viestintä

Kuten markkinoinnissa ja viestinnässä yleensäkin, on myös automaatiota käytettäessä sisällöntuottamisella suuri merkitys.

Automaation sisällöntuotannossa on tärkeää ohjata henkilöä eteenpäin kohti toivottua lopputulosta jokaisessa automaation vaiheessa, eli sisällön tulee olla toisiaan täydentävää ja tukevaa. Samalla kun henkilö kulkee automaatiossa eteenpäin, kertyy hänestä kiinnostavaa tietoa, jota voi jatkossa hyödyntää esimerkiksi segmentoinnissa.

Automaatioprosessissa on tärkeää huomioida sisällöntuottamisen olennaiset kysymykset:

  1. Kenelle: Keihin markkinointi kohdistuu: asiakkuudet? Kenelle viestintää tehdään?
  2. Miten: Miten markkinointia ja viestintää toteutetaan, mitkä ovat kanavat?
  3. Mitä: Mitä markkinointi ja viestintä pitää sisällään?
  4. Miksi: Mikä on markkinoinnin ja viestinnän tarkoitus? Mitkä ovat tavoitteet? Miten tavoitteisiin pääsemistä mitataan?

Erilaisia markkinoinnin ja viestinnän kanavia:

Markkinointi- ja viestintäkanavia

Edelliset tekijät huomioiden, automaation sisältö muotoutuu sen mukaisesti mikä automaation vaihe on menossa. Viestisisällön tulee rohkaista asiakasta toimimaan toivotulla tavalla ja tehdä toimiminen hänelle mahdollisimman helpoksi. On hyvä muistaa, että sisältöjen toimivuutta tulisi testata, seurata ja analysoida tietyin väliajoin.

Blogisarja:

Kirjoittaja: Creamailer Oy