Creamailerin käyttöehdot


Tämä käyttösopimus kattaa Creamailer–asiakasviestintäohjelmiston käyttämisen palveluna.

Palvelun ylläpitäjä Creamailer Oy

Y-tunnus 2255533-0
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
info@creamailer.fi

Rekisteröityminen

Palveluun rekisteröidytään www.creamailer.fi -osoitteessa. Rekisteröinnin tuloksena käyttäjä saa oikeuden Creamailerin kokeiluversioon. Palveluun rekisteröityminen on ilmaista eikä se velvoita käyttäjää käyttämään palvelua. Rekisteröinnin yhteydessä annetaan koko nimi, toimiva sähköpostiosoite sekä muut rekisteröintilomakkeessa pyydetyt tiedot. Creamailer Oy lähettää tarkistusviestin käyttäjälle, jolloin oikeellisuus varmistetaan. Käyttäjä huolehtii itse siitä, että hänellä on palvelun käyttöön tarvittava Internet-yhteys, laitteisto sekä selainohjelmisto. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Myös silloin, kun toimet tapahtuvat muun henkilön toimesta, jolla on käyttäjätunnukset palveluun. Rekisteröityessään käyttäjä tilaa uutiskirjeen, josta voi poistua palveluun kirjautumisen jälkeen tai seuraamalla sähköpostissa olevaa perumislinkkiä. Creamailer Oy sitoutuu noudattamaan käyttäjä- ja henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rahaliikenne

Palveluntarjoaja laskuttaa Creamailerin käytöstä 3 kk käyttöä vastaavan summan etukäteen. Ilmainen versio (Free Trial) on täysin maksuton ja käyttäjä voi lähettää sillä 50 viestiä kuukaudessa ilman eri veloitusta. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä. Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskua eräpäivään mennessä. Creamailerilla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus kokonaisvaltaisesti ja poistaa palvelusta kaikki asiakkaan materiaalit, mikäli palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut maksusuorituksia 45 päivän kuluessa eräpäivästä. Creamailer Oy:llä on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Asiakas vastaa maksun laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvista perintäkuluista ja muista oikeudellisista kuluista. Mikäli laskutustietoihin tulee muutoksia, asiakas on velvollinen toimittamaan ajantasaiset tiedot Creamailer Oy:lle viipymättä. Vajaista kuukausista, jolloin palvelua ei ole käytetty, palautuksia ei myönnetä.

Voimaantulo, muutokset ja irtisanominen

Sopimus astuu voimaan, kun asiakas vahvistaa Creamailer-tilauksen. Asiakas on vastuussa Creamailerin irtisanomisesta. Ensimmäinen tilausjakso kestää 3 kk tilauksen vahvistamisesta. Tämän jälkeen palvelu voidaan irtisanoa 1 kk ennen sen päättymistä kirjallisesti. Kaikki asiakkaan materiaali poistetaan Creamailerin palvelimilta palvelun lopettamisen yhteydessä. Irtisanomisen jälkeen palvelusta ei enää laskuteta, mutta asiakas on velvollinen suorittamaan aikaisemmin laskutetut kuukausimaksut. Creamailer Oy:llä on oikeus poistaa tätä sopimusta, lakia tai hyviä tapoja rikkonut asiakaspalvelusta. Asiakas vastaa kaikesta uutiskirjeen kautta tapahtuvasta liiketoiminnasta. Asiakas vastaa kaikesta Creamailerin sisällöstä sekä siitä että julkaistu materiaali on Suomen lakien, viranomaismääräysten ja hyvin tapojen mukaista. Materiaali ei saa myöskään loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia. Asiakas tallettaa materiaalin Creamaileriin omalla vastuullaan.

Yleiset ehdot

Creamailer Oy varmistaa virheettömän toiminnan omalta osaltaan. Mahdollisten vikatilanteidenkorjaaminen aloitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin työ- ja virka-aikojen puitteissa. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle huoltotöistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia. Creamailer Oy vastaa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet asiakkaalle palveluntarjoajan omatoimisen toiminnan myötä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan. Asiakas on korvausvelvollinen palveluntarjoajalle ja kolmansien osapuolien mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneista kuluista. Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät kaikista niistä seuraamuksista, joita asiakkaan toimet aiheuttavat.

Creamailerilla on oikeus estää teknisesti sopimuksen vastainen toiminta

Muut ehdot

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot. Creamailerilla on oikeus irtisanoa palvelu välittömästi, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palveluntuottaminen estyy ulkoisen tekijän vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaismääräykset ja ylitsepääsemättömät toimittajasta riippumattomat tekijät. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Creamailer Oy:llä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Tätä sopimusta sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lakien mukaan. Mikäli jokin sopimuksen kohta osoittautuisi pätemättömäksi tai mitättömäksi, ei tällä seikalla ole mitään vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuuteen muutoin. Creamailerin ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelulla.

Luomalla tilin ja hyväksymällä Creamailerin käyttöehdot, hyväksyt myös roskapostia koskevat käyttöehdot.