Tietotilinpäätös


Julkaistu 14.3.2018. Päivitetty 30.11.2018.

Vuoden 2017 tietotilinpäätös kuvaa Creamailerin tiedonkäsittelyn ja tietohallinnan nykytilaa.

Tietotilinpäätöksessä käsitellään lainsäädännön ja asetusten muutoksia, rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja vastuita sekä tietosuojausta ja -turvaa. Edellisten lisäksi tietotilinpäätös käsittelee riskienhallintaa ja jatkuvuutta sekä asiakkaita ja kumppaneita. Tärkeässä roolissa on EU:n tietosuoja-asetuksen, eli GDPR:n tuomat muutokset.

Tietotilinpäätös 2017 (Pdf)