Tietotilinpäätös


Päivitetty 14.10.2021.

Vuoden 2021 tietotilinpäätös kuvaa Creamailerin tiedonkäsittelyn ja tietohallinnan nykytilaa.

Tietotilinpäätöksessä käsitellään lainsäädännön ja asetusten muutoksia, rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja vastuita sekä tietosuojausta ja -turvaa. Edellisten lisäksi tietotilinpäätös käsittelee riskienhallintaa ja jatkuvuutta sekä asiakkaita ja kumppaneita. Tärkeässä roolissa on EU:n tietosuoja-asetuksen, eli GDPR:n tuomat muutokset.

Tietotilinpäätös 2021 (Pdf)