Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Automaatioketju 4/8

Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Automaatioketju 4/8

01.10.2019 automaatio, markkinoinnin ja viestinnän automaatio, markkinoinnin automaatio, sähköpostimarkkinointi, viestintä

Automaatioketjun luomisen voi aloittaa muutamalla ketjun osalla ja kasvattaa prosessia tarpeiden karttuessa. Automaatioketju on hyvä suunnitella ja testata ennen lopullista julkaisua.

Automaatiota suunnitellessa tulee miettiä millaista sisältöä missäkin automaation vaiheessa on, sillä sisällön tulisi kuljettaa asiakasta askel askelelta eteenpäin kohti haluttua lopputulosta.

Jokainen automaatioprosessi tulee nähdä omana kokonaisuutenaan ja suunnitella tavoitteita tukevaksi ketjutukseksi. Ketjutusta suunnitellessa tulee miettiä sisällöntuotannon neljä kysymystä: kenelle, miten, mitä sekä miksi ja suunnitella ketjutus näiden vastausten pohjalta. Lue lisää

Creamailerin avulla automaatioketjujen toteutus on helppoa. Automaatioketjun luonnin voi aloittaa esimerkiksi valmiilla lomake- tai viestipohjilla tai luoda uuden, tarpeisiin sopivan pohjan. Uuden ketjun aloittajana voi toimia esimerkiksi yhteydenottolomakkeen täyttö, uutiskirjeen tilaus, tapahtumaan ilmoittautuminen tai vaikkapa kyselyyn vastaaminen.

Automaatioketjun voi aloittaa esimerkiksi Tilaa uutiskirje -lomake.

Automaatio ketjun voi aloittaa tilaa uutiskirje -lomake

Aloituksen valinnan jälkeen suunnitellaan loppuketju ja päätetään milloin ja miten valitut automaation osat toteutetaan ja miten ne synkronoidaan keskenään.

Esimerkkejä automaatioketjuista

Tilaa uutiskirje -lomake

Esimerkki automaatioketjun aloittamisesta - Tilaa uutiskirje

Kilpailu

Esimerkki automaatioketjun aloittamisesta - Kilpailu

Kysely

Esimerkki automaatioketjun aloittamisesta - Kysely

Tapahtumakutsu

Esimerkki automaatioketjun aloittamisesta - Tapahtumakutsu

Blogisarja:

Kirjoittaja: Creamailer Oy