Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Postituslistat 7/8

Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Postituslistat 7/8

15.11.2019 automaatio, markkinoinnin ja viestinnän automaatio, postituslista, sähköpostimarkkinointi, viestintä

Yksi markkinointi- ja viestintäautomaation tärkeimmistä osatekijöistä on postituslistat, eli käytännössä henkilöt, joille markkinointi ja viestintä kohdistuu. 

Postituslistoja voi rakentaa monin eri tavoin, kunhan muistaa huomioida lain ja hyvät käytänteet. Käytännössä jokainen kohtaaminen, tapahtuipa se sitten kasvokkain tai välillisesti, on mahdollisuus postituslistan kasvattamiselle.

Esimerkkejä:

Postituslistojen kasvattaminen

Asiakkaiden segmentointi onnistuu jo postituslistoja luodessa. Tällöin asiakkaat ryhmittyvät suoraan oikeille postituslistoille.

Esimerkki segmentoinnista:

Uutiskirjeen tilaus ja segmentointi

Blogisarja:

Lisää aiheesta:

Kirjoittaja: Creamailer Oy