Sähköpostiviestinnän trendit 2022

Sähköpostiviestinnän trendit 2022

21.06.2022 automaatio, markkinointi, personointi, saavutettavuus, sähköpostimarkkinointi, segmentointi, uutiskirje, viestintä

On hankala kuvitella elämää ilman sähköpostia, sillä olemme tottuneet käyttämään sitä niin yksityis- kuin työelämässämmekin. Sähköpostin maailmanlaajuinen käyttäjien määrä tukee tätä ajatusta, sillä yli neljällä miljardilla henkilöllä odotetaan olevan vähintään yksi sähköpostiosoite vuoteen 2023 mennessä.

Käyttäjien lisäksi myös sähköpostin lähetysmäärät ovat kasvussa. Viime vuonna lähetettiin arviolta noin 310 miljardia sähköpostia, tänä vuonna luvun odotetaan nousevan 333 miljardiin ja vuonna 2025 yli 376 miljardiin sähköpostiin. (Statista 2021.) Näin ollen sähköposti on yksi maailman yleisimmistä viestintämuodoista.

Sähköposti lukuina

  • Sähköpostin käyttäjiä on tällä hetkellä noin 4 miljardia. Vuoteen 2023 mennessä heitä on arviolta 4,3 miljardia. (Statista 2021.) Eli yli puolet maapallon asukkaista.
  • Sähköpostin käyttäjistä 99 % tarkistaa sähköpostin vähintään kerran päivässä, usein jopa 20 kertaa päivässä (OptinMonster 2020).
  • Aikuisista 58 % tarkistaa sähköpostin heti ensimmäisenä aamulla (OptinMonster 2020).
  • 21 prosenttia sähköpostista avataan tunnin sisällä sen lähettämisestä (GetResponse 2022).
  • Sähköposti tavoittaa keskimäärin 85 % niistä ihmisistä, joille se on lähetetty (OptinMonster 2020).
  • Noin 42 % sähköpostista luetaan mobiililaitteella (Litmus 2021).
  • Mobiilioptimoitujen sähköpostien kautta vastaanottajat löytävät varmemmin viestin lähettäjän kotisivuille. (Truelist 2022.)
  • Sähköpostimarkkinointi tuottaa keskimäärin 38 dollaria jokaista käytettyä dollaria kohden (Litmus 2021). Eli sijoitetun pääoman tuotto on peräti 3800 %.
  • Sähköposti on 40 kertaa tehokkaampi asiakashankinnassa kuin sosiaalinen media (MailMunch 2022). Sähköpostimarkkinoinnilla on myös selkeästi suurempi klikkausprosentti (n. 5,5 %) kuin sosiaalisella medialla (1.3 %) (Statista 2020).

Viestinnän ja markkinoinnin tulevaisuus – mihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Sähköpostiviestinnän ja -markkinoinnin saralla on tapahtunut viime vuosina useita muutoksia. Kun ihmisten tavat, mieltymykset sekä lait ja käytänteet muuttuvat ja uusia laitteita tulee markkinoille, tulee muutokset huomioida myös viestinnässä.

Mihin viestinnässä kannattaa tulevaisuudessa siis kiinnittää huomiota?

Personointi

Viestinnän ja markkinoinnin maailmassa personointi on tehokas keino kiinnittää vastaanottajan huomio ja saada hänet tuntemaan, että viesti on kohdennettu juuri hänelle. Personointia voi käyttää niin otsikoissa kuin viestisisällössäkin. Melkeinpä kaikkea tietoa mitä vastaanottajista on kerätty, voidaan käyttää personoinnissa hyödyksi.

Personoidut viestit avataan 26 prosenttia todennäköisemmin kuin personoimattomat, klikkausprosentin ollessa 14 prosenttia ja konversioprosentin 10 % suurempi (Campaign Monitor 2019). Asiakkaista 80 % tekee ostoksen todennäköisemmin, jos viesti on personoitu. Uutiskirjeviestijöistä 82 prosenttia kertoi klikkausten määrän kasvaneen sähköpostiviestien personoinnin myötä. (Epsilon 2020.)

Segmentointi

Segmentointia, eli vastaanottajien luokittelua, voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun vastaanottajista tiedetään jotain, jonka perusteella heidät voidaan jaotella ryhmiin. Koska vastaanottajilla on erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, kaikkia ei kannata lähestyä samanlaisella viestisisällöllä. Segmentoinnin perusideana on, että esimerkiksi saman kiinnostuksen kohteen omaavat vastaanottajat luokitellaan samaan segmenttiin. Segmentoinnissa on tärkeää, että eri segmentit erottuvat toisistaan selkeästi.

Viestintäänsä segmentoinnin lisänneistä markkinoijista 39 prosenttia koki viestien avausten lisääntyneen, 28 % koki uutiskirjeiden perujamäärien vähentyneen ja 24 % huomasi tuottojen kasvaneen (Emarketer 2018). Tuotoissa huomattiin myös kasvua, sillä Data & Marketin Associationin (2019) selvityksen mukaan segmentoidut kampanjat toivat jopa 760 % enemmän tuottoja kuin segmentoimattomat.

Optimointi mobiililaitteille

Suuri osa ihmisistä omistaa mobiililaitteen ja näyttäisikin siltä, että joka vuosi yhä useampi lukee sähköpostinsa mobiililaitteella. Mobiilioptimointi kannattaakin huomioida sähköpostiviestinnässä, sillä viestit, jotka näkyvät mobiililaitteissa väärin, poistetaan usein kolmen sekunnin kuluttua kirjeen avaamisesta (HubSpot 2020).

Litmuksen (2021) mukaan 42 prosenttia ihmisistä avaa sähköpostinsa mobiililaitteilla ja 16 % näyttöpäätteellä. Applen iPhone -käyttäjistä 36 prosenttia käyttää sähköposteissa tummaa tilaa, eli dark modea.

Automaation hyödyntäminen

Automaatioon voidaan katsoa kuuluvaksi lähes kaikki toiminnot, jotka voidaan ketjuttaa. Yleisimmin käytettyjä automaattisia sähköposteja ovat aika- ja käyttäytymisperusteiset sähköpostit, kuten useamman viestin sisältämät kampanjat sekä tervetuloaviestit.

Social Media Todayn (2019) selvityksen mukaan 75 % sähköpostiviestijöistä hyödyntää automaatiota jollain tavoin. Automaatiolla pyritään muun muassa luomaan liidejä (61 %), rakentamaan pitkäaikaisia asiakas-/jäsensuhteita (57 %), lisäämään myyntiä (47 %) ja tuottavuutta (29 %) sekä sitouttamaan asiakkaita ja jäseniä (36 %) (Invespcro 2022). Epsilonin (2019) mukaan automaattisilla viesteillä on myös 119 prosenttia ei-automatisoituja viestejä korkeampi klikkausprosentti.

Saavutettavuus

Se, että verkkosivut, materiaalit ja uutiskirjeet ovat saatavilla, ei vielä tarkoita, että ne ovat saavutettavia. Laissa saavutettavuudella tarkoitetaan ihmisten erilaisuuden huomiointia siten, että mahdollisimman moni meistä voisi käyttää palveluja esteettömästi. Laki varmistaa, että ihmiset voivat käyttää palveluja esimerkiksi vammasta tai hankalasta tilanteesta riippumatta.

Yli miljardi (15 %) maapallon väestöstä elää jonkinlaisen vamman kanssa ja noin 2,2 miljardilla ihmisellä on jonkinasteinen näkövamma. (WHO 2021.) Punavihersokeutta esiintyy esimerkiksi kahdeksalla prosentilla miehistä ja 0,5 prosentilla naisista (Terveyskirjasto 2021). Dysleksian, eli lukemiskyvyn häiriön, esiintyvyys on noin 3–10 % (potilaanlääkärilehti 2015).

Kiinnostuitko?

Kiinnostuitko sähköpostiviestinnän ja -markkinoinnin antamista mahdollisuuksista? Kokeile Creamaileria maksutta!

Lue lisää vinkkejä ja lataa maksuttomat oppaat!

Kirjoittaja: Creamailer Oy