Esimerkkejä saavutettavuudesta: uutiskirjeet, kyselyt ja tapahtumat (4/5)

Esimerkkejä saavutettavuudesta: uutiskirjeet, kyselyt ja tapahtumat (4/5)

22.09.2020 kysely, markkinointi, saavutettavuus, tapahtuma, uutiskirje, viestintä

Mitä saavutettavuudessa tulee käytännössä huomioida uutiskirjeitä, kyselyitä ja tapahtumia luodessa?

Otsikot ja leipäteksti

Teksteissä tulee huomioida otsikot ja itse leipäteksti. Käytä eri otsikkotasoja loogisesti siten, että ylätason otsikon alla on alemman tason otsikoita. Riittävän suuren fontin käyttö on tärkeää ja teksti tulisi tasata vasempaan laitaan. 

Saavutettavuus - Otsikot ja leipäteksti

Kuvatekstit

Kuviin tulee muistaa merkitä vaihtoehtoinen teksti, joka näkyy, jos kuva ei aukea. Ruudunlukuohjelmat lukevat kuvatekstit, joten jos kuvatekstiä ei ole, ruudunlukuohjelma käyttäytyy kuin kuvaa ei olisi. Visuaalisuutta lisääviin kuviin, jolla ei ole tekstikytköstä, voi kirjoittaa tekstiksi esim. "koristekuva". 

Saavutettavuus - Kuvatekstit

Värit

Tekstin, kuvan sekä grafiikan värikontrasti taustaan tulee tarkistaa. Värikontrasti koskee myös grafiikan eri osia. Kontrastin on hyvä olla normaalikokoiselle tekstille 4,5:1 ja suurelle tekstille 3:1. Tekstien ja taustavärien riittävän kontrastin voi tarkistaa esim. täällä

Saavutettavuus - Värit

Linkit

Linkkitekstin tulee kuvata kohdetta, johon linkki vie. Kuvat voivat toimia myös linkkeinä, tällöin vaihtoehtoiseen tekstiin on hyvä kirjoittaa mihin linkki vie tai mitä klikkauksesta tapahtuu. Ruudunlukuohjelma tunnistaa kyseessä olevan linkin, joten vaihtoehtoisen tekstiin ei tarvitse erikseen kirjoittaa sanaa "linkki". 

Saavutettavuus - Linkit

Lomakkeet

Creamailerin lomakkeiden ja kyselyiden lomakekentät kertovat mitä tietoa kenttään on tarkoitus syöttää. Virheilmoituksista käy ilmi, jos lomake on täytetty puutteellisesti tai virheellisesti. Creamailerin lomakkeet ovat käytettävissä näppäimistöllä ilman hiirtä. 

Saavutettavuus - Lomakkeet

Blogisarja:


Opas saavutettavaan viestintään ja markkinointiin - Kansikuva

Lataa maksuton opas saavutettavaan viestintään ja markkinointiin tästä.

Kirjoittaja: Creamailer Oy