Creamailer ja saavutettavuus (3/5)

Creamailer ja saavutettavuus (3/5)

10.09.2020 kysely, markkinointi, saavutettavuus, uutiskirje, viestintä

Creamailerissa saavutettavuus otetaan lain asettamalla vakavuudella. Creamailerin toiminnot onkin testattu saavutettavuuskriteerit huomioiden. Creamailerin toiminnot ovat responsiivisia ja skaalautuvat kaikilla päätelaitteilla luettaviksi.

1. Tekninen toteutus

Creamailerin tekninen toteutus on testattu vertaamalla lähdekoodia WCAG-esteettömyysstandardin vaatimuksiin. Creamailerin toiminnot ovat responsiivisia ja skaalautuvat kaikilla päätelaitteilla luettaviksi.

2. Ruudunlukuohjelmat ja koneäänet

Creamailerin toiminnot, kuten lomakkeet, on testattu ruudunlukuohjelmien ja koneäänten lävitse. Puhesyntetisaattori muuttaa ruudulla olevan tekstin synteettiseksi puheeksi toistaen sen rivi, lause, kappale tai koko teksti kerrallaan. Ruudunlukuohjelmien kautta varmistettiin sisältöjen olevan sellaisia, että niistä välittyy käyttäjälle selkeästi tarpeellinen tieto.

3. Suurennusominaisuus

Creamailerin toiminnot skaalautuvat käytettävän laitteen ja ruudun mukaisesti. Teksti ja lomakkeet ovat myös helposti suurennettavissa lukemisen helpottamiseksi.

4. Näppäpimistön käyttö

Creamailerin palvelut on testattu toimivaksi näppäimistöllä, ilman hiirtä. Creamailer on WCAG-standardin mukainen, eli käyttäjä havaitsee mikä palvelun osa ja elementti on kulloinkin kohdistettuna.

Saavutettavuus Creamailerissa

Otsikot

Looginen ja hierarkisesti etenevä selkeä otsikointi auttaa sivujen jäsentämisessä. Selkeä otsikointi auttaa ruudunlukuohjelmia käytettäessä, sillä sen avulla voidaan siirtyä otsikosta toiseen. Johdonmukainen otsikointi auttaa myös henkilöitä, joilla on kognitiivisia ongelmia. Creamailerissa on eri otsikkotasot, joita on helppo käyttää jokaisessa toiminnossa. Creamailerin viestieditorissa esim. ylimmän tason otsikko on Otsikko 1, toiseksi ylimmän tason otsikko Otsikko 2 jne.


Tekstivastineet

Saavutettavuusvaatimusten mukaan mm. kuvilla ja graafisilla elementeillä tulee olla tekstimuotoinen vastine, joka välittää ruudunlukijalle näytöllä esitetyn tiedon. Creamailerissa kuviin ja elementteihin on lisättävissä tekstivastine esim. alt-tekstin muodossa. 


Lomakkeet

Creamailerin lomakkeissa ja niiden elementeissä on tekstimuotoinen kuvaus, joka kertoo ruudunlukijalle millainen kenttä, painike tai muu elementti on kyseessä. Lomakekentissä on nimilaput (label), jotka kertovat, mitä tietoa kenttään on tarkoitus syöttää ja missä muodossa. Lomakkeita voi käyttää näppäimistöllä, ilman hiirtä.

Lomakekentät myös ilmoittavat, jos siihen kirjoitettu tieto on puutteellinen tai se on väärin kirjoitettu, eli jos lomakkeella havaitaan syötevirhe, sen paikka osoitetaan ja virheen kuvaus esitetään tekstimuotoisena. 


Värit ja kontrastit

Creamailerissa tekstiin ja taustaan voi valita haluamansa värin. Tekstin ja sen taustavärin riittävän suuri kontrasti auttaa näkörajoitteista lukijaa saamaan tekstistä selvää. Vihreän ja punaisen käyttämistä lähekkäin tulee esimerkiksi välttää punavihersokeuden vuoksi.


Tekstin koko

Creamailerissa tekstin koko on määritelty muokattavaksi, joten sitä voi suurentaa luettavuuden helpottamiseksi.


Sivun nimi

Sivun nimi, eli title, on tärkeä ruudunlukuhjelmien käyttäjillle, sillä tämä informaatio on ensimmäinen, jonka ruudunlukija lukee sivua avattaessa. Creamailerin ominaisuudet on merkitty niitä vastaavilla title-nimillä.


Linkit

Creamailerissa olevat linkit, painikkeet ja muut toiminnot on toteutettu niin, että näppäimistökohdistimen voi siirtää niihin, kohdistin on selkeästi näkyvissä ja että elementti reagoi kun se aktivoidaan näppäimistöllä.

Jokaisen linkin tarkoitus tulee ilmetä linkin tekstistä, sillä ruudunlukuohjelmat liikkuvat usein siirtymällä linkistä toiseen. On hyvä tarkistaa, että avautuvan sivun otsikko vastaa linkkiä, josta sivu avattiin. 


Elementtien näkyvyys

Saavutettavuuden kannalta on tärkeää, että kulloinkin aktiivisena oleva elementti on visuaalisesti havaittavissa esimerkiksi tummien reunusten kautta. Creamailerissa aktiivisena näkyvä elementti erottuu muista paksumpien ja tummempien reunusten avulla.


Kielimääritys

Creamailerin ominaisuuksilla on WCAG:n mukaiset kielimääritykset. Kielimääritykset ovat tärkeitä, koska ruudunlukija lukee sivua puhesyntetisaattorin oletuskielellä, joka yleensä on englanti. Tällöin näkörajoitteinen henkilö kuulee suomen kieltä englannin lausuntasäännöillä.

Blogisarja:


Opas saavutettavaan viestintään ja markkinointiin - Kansikuva

Lataa maksuton opas saavutettavaan viestintään ja markkinointiin tästä.

Kirjoittaja: Creamailer Oy