Tutkimus: Uutiskirjeiden lähettämisajalla on väliä

Tutkimus: Uutiskirjeiden lähettämisajalla on väliä

29.12.2012 analyysi, sähköpostimarkkinointi, tutkimus, uutiskirje

Tutkimuksessa kävi ilmi, että uutiskirjeiden lähettämisajalla on selkeä vaikutus viestien avaus- ja klikkausmääriin sekä muusta viestinnästä erottautumiseen. Tutkimuksessa oli mukana 743 sähköpostimarkkinoijaa, joista 80 % oli sitä mieltä, että viestintä on tehokkainta lähetettynä tiettynä aikana päivästä.

Tutkimuksessa mukana olleista 61 % oli sitä mieltä, että viestinnän teho laskee selvästi, jos viestiä ei lähetetä tietyn aikavälin puitteissa. Suurimmiksi hyödyiksi oikea-aikaiselle viestinnälle nähtiin tehokkuuden kasvu (65 %), mahdollisuus oikea-aikaiseen markkinointiin (54 %) sekä tulojen nousuun (34 %). Selkeistä viestinnän ajoittamisen hyödyistä huolimatta 61 % ilmoitti etteivät testaa ja seuraa lähettämiensä viestien tehokkuutta.

Lue lisää testauksesta.

Lähde: Strongmail (pdf)

Kirjoittaja: Creamailer Oy