Mikä on hyvä avausprosentti ja kuinka sitä voi parantaa?

Mikä on hyvä avausprosentti ja kuinka sitä voi parantaa?

15.02.2013 analyysi, sähköpostimarkkinointi, uutiskirje

Jokaisen viestin lähettämisen jälkeen analytiikan kiinnostavimpia seurattavia on viestin avausten määrä. Avausmäärät kertovat onnistuiko viesti herättämään vastaanottajan mielenkiinnon siinä määrin, että hän avasi viestin lukeakseen sen sisällön tarkemmin.

Viestin avausprosenttia ymmärtääkseen on hyvä tiedostaa miten avauksia seurataan ja kuinka ne lasketaan. Avausprosentit vaihtelevat lähettäjän, otsikon ja viestien sisällön mukaan.

Miten avausten määrä lasketaan?

Creamailerin analytiikka seuraa avattujen viestien määrää lisäämällä uutiskirjeisiin näkymättömän kuvan. Vastaanottajan avatessa uutiskirjeen kuva latautuu ja kertoo analytiikalle, että viesti on avattu. Jokaisen viestin kuva on erilainen, joten Creamailerin analytiikasta pystyy seuraamaan avaukset vastaajakohtaisesti. Avauksia seurataan myös linkkien klikkausten kautta, eli jos vastaanottaja ei lataa kuvia, mutta hän klikkaa viestissä olevaa linkkiä, merkkaantuu viesti analytiikkaan avatuksi. Avausprosentti lasketaan Creamailerissa seuraavasti:

Avattujen viestien prosentuaalinen määrä

Avausprosentit eivät ole tarkkoja lukuja, koska esimerkiksi jotkut sähköpostiohjelmat avaavat viestit automaattisesti esikatseluikkunaan, jolloin viesti näkyy analytiikassa avattuna, vaikkei vastaanottaja olisi viestiä lukenutkaan. Jos taas vastaanottaja lukee viestin tekstiversiona esimerkiksi vanhemmalla päätelaitteella, ei analytiikka saa tietoa avaksesta, jolloin viestiä ei merkata avatuksi.

Mitä hyötyä avausprosentista on?

Vaikka analytiikan kertoma avausprosentti ei ole tarkka luku, kertoo se kuitenkin paljon. Avausprosenttia seuraamalla pystytään seuraamaan minkälaiset viestit ovat olleet vastaanottajien mielestä avaamisen arvoisia. Näin voidaan parantaa viestintää ja suunnitella siitä asiakkaita kiinnostavaa.

Tyypilliset avausluvut

Kuten jo edellä mainittiinkin, avausprosentit eivät ole aivan yksiselitteisiä. Yleisesti ottaen kaikkia kuitenkin kiinnostaa millaiset avausprosentit ovat hyviä ja odotettavissa olevia. Avausprosentteihin vaikuttavat useat seikat kuten listan keräysmenetelmät ja viestien relevanttius vastaanottajalle. Myös sillä on vaikutus onko lähettäjänä yritys, järjestö tai vaikkapa yksityinen bloggaaja.

Tyypilliset avausprosentit

Suuremman avausprosentin tavoittelu

Kuinka avausprosenttia voidaan parantaa?

  • Vastaanottajat: älä käytä ostolistoja, vaan lähetä viestintää vain vastaanottajille, jotka ovat tilanneet uutiskirjeesi tai ovat asiakkaitasi.
  • Otsikot: mielenkiintoiset ja lukijaa kiinnostavat otsikot saavat mielenkiinnon heräämään. Kokeile otsikkoa, joka sisältää kiinnostavan aiheen uutiskirjeen sisällöstä.
  • Lähetysaika: testaile lähetysaikoja huomataksesi milloin vastaanottajasi ovat parhaiten tavoitettavissa.
  • Lähetystiheys: viestejä ei saa lähettää liian usein eikä liian harvoin. Vastaanottajat voivat tylsistyä liian usein lähetettyihin viesteihin ja unohtaa kuka olet, jos lähetät liian harvoin.
  • Roskapostisuodatin: kehota vastaanottajia lisämään sinut turvallisten lähettäjien listalle ja lähetä viestintää turvallisen lähettäjän, kuten Creamailerin tai oman IP-osoitteen kautta.
  • Lähettäjä: älä vaihda lähettäjää yhtäkkisesti, vaan käytä viestin lähetyksissä aina samaa ja luotettavaa lähettäjää esim. etunimi.sukunimi@yritys.fi.
  • Säännöllisyys: kerro tilaajille kuinka usein lähetät uutiskirjeitä.
  • Testaus: lähetä testausviesti ennen virallisen uutiskirjeen lähettämistä.

Lue lisää artikkelista: Miten testata uutiskirjeiden tehokkuutta

Kirjoittaja: Creamailer Oy