Tutkimus: Otsikon pituudella on väliä

Tutkimus: Otsikon pituudella on väliä

19.10.2012 analyysi, sähköpostimarkkinointi, tutkimus, uutiskirje

Adestran tekemässä tutkimuksessa tutkittiin miljoonien sähköpostien avauksia ja klikkauksia. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että otsikoiden pituudella ja niissä käytetyillä sanoilla on selkeä vaikutus avaus- ja klikkausmääriin.

Viestin avausmäärät kertovat näkyvyyden ja klikkausmäärät vuorovaikutuksen saavuttamisesta. Tutkimuksessa otettiin huomioon eri sektoreita sekä B2B ja B2C -viestintä.

Markkinointi

Markkinoinnin kohdalla tulokset osoittivat, että pidemmät otsikot houkuttelevat avaamaan viestin ja lyhyemmät klikkaamaan linkkejä. Tarjouksiin liittyvät otsikot, kuten 20 %:n alennus ja kesäale lisäsivät sekä avausten että klikkausten määrää.

B2B

B2B-viestinnässä pitkät viestisisältöä kuvaavat otsikot saivat eniten tulosta aikaan. Rahaan liittyvät termit, kuten tuotto, voitto ja liikevaihto saivat avaus- ja klikkausmäärät nousuun.

B2C

B2C-viestinnässä 3-5 sanan mittaiset otsikot eivät houkutelleet avaamaan eivätkä klikkaamaan, kun taas 6-10 sanan otsikot nostivat avausprosenttia, mutta eivät klikkausprosenttia. Kahdenkymmenen sanan mittainen otsikko taas nosti avausprosenttia 115 % ja klikkauksia 85 %. Ja kuten markkinoinnissakin, alennuksiin viittaavat sanat lisäsivät sekä avaus- että klikkausmääriä.

Järjestöt ja hyväntekeväisyys

Pidemmät otsikoit toimivat kampanjoissa, joilla pyrittiin kasvattamaan tietoisuutta, kun taas lahjoituskampanjoissa toimivat paremmin lyhyemmät otsikot.

Personointi nousi tutkimuksessa myös yhdeksi tärkeäksi tekijäksi sekä avaus- että klikkausmäärien kasvulle.

Testaamalla saat selville mikä vetoaa omiin vastaanottajiisi!

Lähde: Adestra (pdf)

Kirjoittaja: Creamailer Oy