Tutkimus: Mikä saa lukijan avaamaan uutiskirjeen tai perumaan tilauksen?

Tutkimus: Mikä saa lukijan avaamaan uutiskirjeen tai perumaan tilauksen?

30.07.2012 analyysi, sähköpostimarkkinointi, tutkimus, uutiskirje

Chadwick Martin Baileyn tekemästä tutkimuksesta 10 Facts About Why and How Consumers “Like” and Subscribe kävi ilmi, että viestien avauksiin vaikuttavat eniten viestin otsikon kiinnostavuus sekä se millainen suhde vastaanottajalla on viestin lähettäjään. Vastanneista 64 % kertoi avaavansa viestin lähettäjän perusteella. Otsikon perustella viestin avaa 47 % ja tarjouksen perusteella 26 %. Viestin alkuteksti sai lukijan avaamaan viestin 14 %:ssa tapauksista.

Miksi sitten lukijat jättävät viestin avaamatta? Suurimmaksi syyksi (61 %) nousi viestin kiinnostamattomuus, jonka jälkeen liian suuri määrä viestejä samalta lähettäjältä johti siihen, ettei viestiä avattu (45 %). Jotkut kokivat saavansa yleisesti ottaen liian paljon sähköpostia (32 %) ja osa koki olevansa liian kiireisiä viestejä lukeakseen (29 %).

Uutiskirjeiden perumiselle löytyi myös omat syynsä. Liian suuri viestien määrä oli perumisen syynä 69 %:lla ja viestin sisällön ajankohtaisuus 56 %:lla. 51 % oli sitä mieltä, että uutiskirjeen sisältö ei vastannut odotuksia ja 48 % lopetti tilauksen, koska ei enää ollut yrityksen asiakas tai yhdistyksen tukija. 34 % halusi vähentää saamansa sähköpostin määrää.

Lähde: Chadwick Martin Bailey (pdf)

Kirjoittaja: Creamailer Oy