Uutiskirjeviestinnän ja sosiaalisen median yhdistäminen

Uutiskirjeviestinnän ja sosiaalisen median yhdistäminen

09.05.2012 sähköpostimarkkinointi, uutiskirje, sosiaaliset mediat

Ei ole kauankaan aikaa, kun viestintä ja markkinointi rajoittuivat lähinnä lankapuhelimilla soittoon, painettuun materiaaliin sekä tv-mainoksiin. Tilanne on kuitenkin muuttunut sähköpostin sekä sosiaalisten medioiden luomien mahdollisuuksien myötä. Eri viestintäkanavien toisiinsa linkittäminen on nykypäivää ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista kannattaakin ottaa kaikki hyöty irti. Miksi uutiskirjeviestintä ja sosiaalinen media kannattaa linkittää toisiinsa ja miten se tapahtuu?

Sosiaalisten yhteyksien luominen

Sosiaalisilla yhteyksillä tarkoitetaan mahdollisuutta esim. tykätä Facebookissa, seurata Twitterissä tai jakaa Google+ -sivuilla. Sosiaalisten medioiden tarjoamaa näkyvyyttä ei kannata vähätellä, sillä niiden avulla:

 • Asiakkaat saavat itse valita mitä kanavaa käyttäen haluavat osoittaa mielenkiintonsa ja tukensa toimintaasi kohtaan.
 • Sinulla on useita eri keinoja kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.
 • Tavoitat laajan yleisön. Miksi rajoittaisit näkyvyyden vain tiettyihin kanaviin, kun voi hyödyntää ne kaikki? Mitä enemmän kanavia on auki, sitä laajemmin saat näkyvyyttä ja äänesi kuuluviin.

Sosiaalinen jakaminen

Sosiaalisella jakamisella tarkoitetaan mahdollisuutta jakaa viesti tai sen osa eteenpäin esim. kertomalla kaverille ja muille sosiaalisille yhteyksille. Sosiaalinen jakaminen:

 • Kasvattaa näkyvyyttä. Viesti saadaan leviämään vastaanottajille, jotka eivät vielä ole asiakkaitasi tai edes tietoisia olemassaolostasi.
 • Kasvattaa avausten, klikkausten ja konversioiden määrää.
 • Mahdollistaa tilaajalistan kasvattamisen: Mitä enemmän näkyvyyttä saat uutiskirjeillesi, sitä todennäköisemmin saat uusia uutiskirjeen tilaajia.
 • Auttaa selvittämään mikä vastaanottajia kiinnostaa siinä määrin, että haluavat jakaa viestin eteenpäin. Tämä auttaa markkinoinnin suunnittelussa sekä kohderyhmien määrittelyssä.
 • Kertoo vastaanottajat, jotka jakavat viestejäsi eniten. Voit vaikkapa palkita heidät siitä hyvästä.

Miten yhdistäminen tapahtuu käytännössä?

 • Sisällytä sosiaalisen median ja sosiaalisen jakamisen kuvakkeet uutiskirjeeseesi ja käske lukijoita toimimaan: tykkää Facebookissa, seuraa Twitterissä, jaa Google+:ssa.
 • Mainosta uutiskirjeen tilausmahdollisuutta ja sosiaalisen median linkkejä kotisivuilla sekä blogissa.
 • Jos haluat lisää sosiaalista aktiviteettia, korosta haluamaasi toimintoa: voit laittaa sen keskeiselle paikalle uutiskirjeessäsi, suurentaa kuvaketta tai vaikkapa tarjota jotain etua tykkäyksistä, seurauksista ja jakamisista.
 • Lisää sosiaalisiin medioihin uutiskirjeen tilauslomake tai ainakin linkki tilauslomakkeeseen.
 • Mainosta uutiskirjeen tilausmahdollisuutta sosiaalisen median statuspäivityksissä ja viesteissä.
Kirjoittaja: Creamailer Oy