Tutkimus: Uutiskirjemarkkinointi kasvattaa investoinnin tuottoprosenttia

Tutkimus: Uutiskirjemarkkinointi kasvattaa investoinnin tuottoprosenttia

08.10.2011 sähköpostimarkkinointi

Digitaalisia julkaisuja sekä koulutusta tarjoavan Econsultancyn ja sähköpostipalveluja tarjoavan Adestran tekemässä tutkimuksessa Email Marketing Census 2011 oli mukana 900 digitaalisen markkinoinnin yritystä. Tutkimuksesta kävi ilmi sähköpostimarkkinoinnin tärkeys yritysten markkinointistrategian sekä tuottavuuden kannalta. Tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä 72 % oli sitä mieltä, että sähköposti on "hyvä" tai "erinomainen" keino kasvattaa investoinnin tuottoprosenttia. Muita tutkimuksen löydöksiä:

  • Uutiskirjemarkkinoijat keskittyvät tällä hetkellä eniten segmentointiin (32 %), relevantin asiasisällön luomiseen (29 %), sähköpostilistojen laatuun (26 %) ja analytiikan seuraamiseen (25 %).
  • Yritykset hyödyntävät uutiskirjeohjelmistojen toimintaominaisuuksia enemmän kuin aikaisemmin. Ajastettujen kampanjoiden käyttö on lisääntynyt 30 %, personointiominaisuuksien käyttö 26 %, analytiikan käyttö 22 % ja segmentoinnin käyttö 16 %.
  • Yli 50 000 sähköpostia kuukaudessa lähettävien yritysten määrä on lisääntynyt neljän edellisen vuoden aikana 40 %:sta 60 %:iin.

Lähde: www.econsultancy.com

Kirjoittaja: Creamailer Oy