Tutkimus: Sähköpostimarkkinoinnin kehityskohteet 2015

Tutkimus: Sähköpostimarkkinoinnin kehityskohteet 2015

10.08.2015 tutkimus, sähköpostimarkkinointi, uutiskirje

Econsultancyn tutkimuksessa kysyttiin sähköpostimarkkinoijilta millä alueella heillä on viestinnässään parantamisen varaa.

Suurin osa 448 vastaajasta (29 %) näki kehitettävää automaattisten kampanjoiden kohdalla. Suunnittelemalla viestit valmiiksi kommunikaatio vastaanottajien kanssa on relevantimpaa, oikea-aikaisempaa ja paremmin asiakkaan tarpeet huomioivaa puhumattakaan ajasta, mitä valmiiksi suunniteltu kampanja markkinoijalta säästää.

Ajastettujen kampanjoiden lisäksi markkinoijat halusivat tehostaa viestintästrategiaa sekä keskittyä postituslistan “puhtauteen” ja laatuun. Kehitettävien asioiden listalle pääsivät myös muun muassa segmentointi, personointi sekä viestisisällön ja ulkoasun suunnittelu.

Kehityskohteet 2015

Lähde: Econsultancy

Kirjoittaja: Creamailer Oy