Tutkimus: Parhaat markkinointitaktiikat

Tutkimus: Parhaat markkinointitaktiikat

27.08.2013 tutkimus

Ascend2, yhteistyössä Research Underwritersin kanssa, tutki maailmanlaajuisesti yritykseltä yritykselle (B2B) ja yritykseltä kuluttajalle (B2C) -markkinointia saadakseen selville kuinka markkinoijat saavuttavat tavoitteensa ja mitkä tekijät markkinoinnissa koetaan haasteellisimmiksi.

Tulokset osoittivat suurimman haasteen olevan relevantin ja kiinnostavan sisällön luominen, joka samalla myös koetaan kaikista tehokkaimmaksi markkinointikeinoksi.

Sähköpostimarkkinoinnin haasteet

Sähköpostimarkkinoinnin haasteet

Tehokkaimmat taktiikat tavoitteiden saavuttamiseksi

Tehokkaimmat taktiikat tavoitteiden saavuttamiseksi

Yritysten päävoitteena oli tilaajien määrän kasvattaminen ja uusien asiakassuhteiden luonti. Klikkausten seuraaminen koettiin parhaimmaksi keinoksi seurata kampanjoiden tehokkuutta.

Lähteet: Ascend2 ja Research Undewriters

Kirjoittaja: Creamailer Oy