Tutkimus: Miksi kuluttajat haluavat uutiskirjeitä ja osallistuvat sosiaaliseen mediaan?

Tutkimus: Miksi kuluttajat haluavat uutiskirjeitä ja osallistuvat sosiaaliseen mediaan?

30.05.2012 sähköpostimarkkinointi, sosiaaliset mediat, uutiskirje

Kuluttajat luovat yhteyden yrityksiin sekä uutiskirjeiden että sosiaalisen median kautta. Kumpaakin kautta halutaan saada tietoa ja tarjouksia, mutta sosiaalisissa medioissa tykkäämällä ja seuraamalla osoitetaan tuki myös julkisesti. Tutkimuksen mukaan alennukset ja tarjousten saaminen (58 %) on suurin syy uutiskirjeen tilaamiselle. Kampanjoihin osallistuminen (39 %) sekä yrityksen tai järjestön tukeminen (37 %) osoittautuivat myös suosituiksi syiksi.

Sosiaalisissa medioissa tykkäämisen ja seuraamisen suurimpana syynä on myös alennusten ja tarjousten saaminen (41 %). Yritysten ja järjestöjen tukeminen (25 %) sekä tuen osoittaminen muille (22 %) nousivat myös tärkeiksi tekijöiksi.

Syyt uutiskirjeen tilaamiselle

Syyt uutiskirjeen tilaamiselle

Sekä sähköpostilla että sosiaalisilla medioilla on omat puolensa ja kummatkin niistä ovat oivia keinoja asiakkaiden tavoittamiseen. Uutiskirjeviestinnässä asiakkaista saadaan kerättyä tärkeä asiakasrekisteri ja sosiaalisissa medioissa asiakas osoittaa julkisesti tukevansa toimintaasi. 

Lähde: eMarketer

Kirjoittaja: Creamailer Oy