Tutkimus: Kuluttajat haluavat henkilökohtaista palvelua ja henkilökohtaisia tarjouksia

Tutkimus: Kuluttajat haluavat henkilökohtaista palvelua ja henkilökohtaisia tarjouksia

16.10.2011 sähköpostimarkkinointi, tutkimus

Markkinoinnin ja myynnin sähköisiä kanavia sekä sähköisiä työympäristöjä tarjoavan Descom Oy:n teettämässä Verkkokauppa ja sosiaalinen media -tutkimuksessa selvitettiin verkkokauppakäyttäytymistä ja odotuksia sekä suhtautumista sosiaalisen median hyödyntämisestä verkkokaupoissa. Kyselyyn osallistui 1000 suomalaista kuluttajaa.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että kuluttajista 42 % haluaa enemmän henkilökohtaista palvelua ja henkilökohtaisia tarjouksia. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta suhtautuu suopeasti myös siihen, että verkkokauppa seuraa heidän ostokäyttäytymistään.

Jotta ostokäyttäytymisen seuranta palvelisi kaupan lisäksi myös asiakkaita, verkkokaupan on tunnistettava asiakas, kerättävä hänestä olennaista tietoa ja analysoitava ostokäyttäytyminen. Tämänkaltainen asiakasräätälöinti on perinteisissä kaupoissa vasta osittain käytössä, kun verkkokaupoissa se on jo mahdollista.

Verkkokaupoilta odotetaan myös monenlaisia henkilökohtaisia lisäpalveluja. Tutkimustulosten mukaan 42 prosenttia asiakkaista odottaa, että verkkokauppa osaa ehdottaa henkilökohtaisia tarjouksia rekisteröitymistietojen perusteella. Yleisesti ottaen asiakkaat vaativat, että heidän tarpeensa tunnistetaan ja huomioidaan henkilökohtaisella tasolla.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että entistä tärkeämpää verkosta ostajalle on muiden kävijöiden tuotearvostelut sekä se, mitä tuotteesta tai yrityksestä puhutaan sosiaalisessa mediassa. Jopa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta lukee toisten kuluttajien arvosteluja ennen tuotteen ostamista. Puolet heistä on myös sitä mieltä, että toisten kuluttajien arvostelut ovat joko erittäin tärkeitä tai melko tärkeitä ostopäätöksen tekemisessä.

Tarjoa asiakkaillesi sitä mitä he sinulta odottavat! Henkilökohtainen palvelu ja henkilökohtaisesti kohdennetut tarjoukset onnistuvat helposti asiakasrekisteriin keräämiesi tietojen ja uutiskirjeiden segmentoinnin avulla.

Lähde: www.descom.fi

Kirjoittaja: Creamailer Oy