Tutkimus: Kuinka sähköpostia hyödynnetään markkinoinnissa?

Tutkimus: Kuinka sähköpostia hyödynnetään markkinoinnissa?

16.05.2013 tutkimus, sähköpostimarkkinointi, uutiskirje

iContact tutki pienten ja keskisuurten yritysten sähköpostiviestinnän käyttöä. Tutkimuksen mukaan yritykset käyttävät sähköpostia pääasiallisesti tiedon jakamiseen, sillä sähköpostiviestintää käytettiin eniten uusien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä niistä tiedottamiseen (92 %). Organisaation asioista tiedottaminen oli toiseksi suosituinta (90 %) tapahtumien markkinoinnin yltäessä kolmanneksi (87 %).

Sähköpostia käytettiin myös palautteen hankkimiseen asiakkailta: 84 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi pyytävänsä arvioita ja asiakaskokemuksia sähköpostin välityksellä. Sosiaalisen median kautta hankittu asiakaspalaute tuntui vastanneiden mielestä liian julkiselta, kun taas sähköposti mahdollisti yksityisemmän viestintäkanavan. Sähköpostimarkkinointi myös integroidaan usein muihin markkinointimuotoihin. Yleisin intergaatio tapahtuu sosiaalisen median kanssa (64 %) messujen, muiden tapahtumien, henkilökohtaisten kontaktien ja suoramarkkinoinnin tullessa vanavedessä.

Lähde: iContact 

Kirjoittaja: Creamailer Oy