Tutkimus: Digitaalinen markkinointi syrjäyttää perinteisen median

Tutkimus: Digitaalinen markkinointi syrjäyttää perinteisen median

13.11.2012 sähköpostimarkkinointi, uutiskirje

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tutki keskisuomalaisten pk-yritysten digitaalisen markkinoinnin käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin yritysten digitaalisen markkinoinnin hyödyntämistä, nykytilaa, asetettuja tavoitteita sekä eri digitaalisten kanavien käyttöä ja tulevaisuuden näkemyksiä niiden hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että sähköpostitse tehty markkinointi on yrityksissä aktiivisimmin käytetty digimarkkinoinnin keino, sillä yrityksistä hieman yli puolet (56%) lähettää uutiskirjeitä sähköpostitse. Suoramainontaa sähköpostitse harjoitti 54 prosenttia yrityksistä.

Sähköpostimarkkinoinnille tärkeimmiksi tavoitteiksi määriteltiin:

  1. viestinnän tehostaminen (74%)
  2. myynnin lisääminen (62%)
  3. palvelun parantaminen (53%)

Mobiiliratkaisuilla pyritään ennen kaikkea:

  1. myynnin lisäämiseen (57%)
  2. palvelun parantamiseen (49%)
  3. viestinnän tehostamiseen (35%)

Tutkimuksen mukaan yritykset tulevat digitalisoitumisen seurauksena korvaamaan perinteisten medioiden käyttöä digitaalisilla kanavilla erityisesti esitteiden ja katalogien, lehtimainonnan ja kirjepostin osalta.

Lähde: DIMARK

Kirjoittaja: Creamailer Oy