Tutkimus: Asiakkaat haluavat sähköpostia!

Tutkimus: Asiakkaat haluavat sähköpostia!

20.09.2011 sähköpostimarkkinointi

Asiakassuhteisiin erikoistuneen markkinointipalveluyritys Acxiomin julkaisemassa riippumattomassa tutkimuksessa vertailtiin markkinoijien oletuksia sekä kuluttajien todellisia mieltymyksiä heille sopivimmista viestintäkanavista.

Tutkimuksessa kuluttajilta kysyttiin mikä viestintäkanava on heille mieluisin. Tulokset olivat selkeät: sähköposti sekä perinteinen kirjeposti nousivat erilleen sosiaalisesta mediasta ja SMS-viesteistä.

Tutkimuksen mukaan 77 % jo asiakassuhteessa olevista kuluttajista pitivät sähköpostia mieluisana viestintäkanavana. Kirjeposti osoittautui myös suosituksi 71 % osuudellaan. Luvut erottuivat selkeästi sosiaalisesta mediasta (4 %) ja SMS-viesteistä (9 %).

Kirjeposti nousi sähköpostin edelle kuluttajien keskuudessa, joilla ei vielä ollut asiakassuhdetta markkinoivaan yritykseen. Ero ei kuitenkaan ollut suuri, sillä kirjepostia suosivien osuuden ollessa 57 prosenttia sähköpostitse tapahtuvaa markkinointia olisi halunnut 52 prosenttia. Sosiaalinen media ei saavuttanut SMS-viestien kanssa suosiota potentiaalistenkaan asiakkaiden keskuudessa, sillä sosiaalisen median suosio oli 6 % ja SMS-viestien 4 %.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että 82 % kuluttaja-asiakkaista kokee hallitsevansa heille tulevaa viestintää saaden vain hyödyllistä informaatiota haluamiensa kanavien kautta.

Asiakkaiden suosimat viestintäkanavat -taulukko

Lähde: The Financial Services Forum

Kirjoittaja: Creamailer Oy