Segmentoinnin hyödyntäminen viestinnässä

Segmentoinnin hyödyntäminen viestinnässä

07.01.2012 sähköpostimarkkinointi, segmentointi, uutiskirje

Yksi uutiskirjeviestinnän suurimpia etuja on mahdollisuus viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen tarkoin valituille kohderyhmille.

Sen sijaan, että lähettäisit viestisi summassa kaikille asiakkaillesi, kohdenna viestisi mahdollisimman tehokkaasti saavuttaaksesi paremman myynnin, lukuprosentin sekä investoinnin tuottoprosentin. Viestinnän kohdentamisen tarkoituksena on tuottaa asiakkaille arvoa lähettämällä heitä hyödyntäviä viestejä.

Segmentoinnin tarkoituksena ei ole käyttää kaikkia segmentointivaihtoehtoja, vaan valita niistä tarkoituksiisi sopivimmat. Voit aloittaa jaottelemalla asiakkaasi esimerkiksi mahdollisiin, sitoutuneisiin sekä menetettyihin asiakkaisiin ja segmentoida lisää asiakastietosi kasvaessa.

Testaaminen on yksi tärkeä osa segmentointia. Jos huomaat, että jokin kohderyhmä ei reagoi viesteihisi haluamallasi tavalla, yritä taktiikan vaihtoa. Mitä enemmän kokeilet, sitä enemmän opit tuntemaan asiakkaitasi ja heidän tarpeitaan.

Segmentointiesimerkkejä

Prospektit, sitoutuneet ja menetetyt asiakkaat

Lähetä prospekteille ja sitoutuneille asiakkaille erisisältöisiä viestejä. Prospektit, eli mahdolliset asiakkaat, tulisi saada vakuutetuksi siitä, että tuotteitasi tai palvelujasi kannattaa hankkia ja käyttää, kun taas olemassa olevat asiakkaat tulisi saada pidettyä asiakkaina jatkossakin. Kun prospektista tulee asiakas, siirrä hänet asiakkaille tarkoitettuun listaan. Menetetyt asiakkaat taas tulisi saada houkuteltua asiakkaiksi uudelleen.

Uskolliset asiakkaat

Uskolliset asiakkaat tulisi erityisesti huomioida. Tarjoa heille esimerkiksi ensikäden tietoa uutuuksista, kerro alennuksista etukäteen tai anna tilaajalahjoja.

Kiinnostusten mukaan

Vastaanottajat voi jaotella myös kiinnostusten mukaan. Jos asiakkaasi on selkeästi kiinnostunut esimerkiksi tietystä tuotemerkistä, suuntaa viestintäsi tarjoten hänelle tuotteita samasta sarjasta. Voit myös kertoa uusista sarjan tuotteista ja tarjota niitä vaikkapa alennettuun hintaan.

Rekisteröitymispäivämäärän mukaan

Lähetä uusille asiakkaillesi informatiivinen Tervetuloa-viesti kertoen tuotteistasi, palveluistasi ja kotisivuistasi. Viestin avulla luot heti kontaktin asiakkaaseen ja tarjoamasi tiedon avulla tuot myös tuotteitasi ja palveluitasi esille. Vanhoille asiakkaille voit lähettää hieman erisisältöisen viestin kertoen esimerkiksi uusista tuotteista ja tapahtumista. Lähetä uutiskirjeitä säännöllisesti, jotteivat asiakkaasi unohda sinua.

Aktiiviset asiakkaat

Juuri tilauksen tehneelle asiakkaalle on helppo ristiinmarkkinoida tuotteita. Lähetä asiakkaalle tuotetarjouksia liittyen hänen juuri ostamiinsa tuotteisiin tai tarjota tietoa samantyylisistä artikkeleista, mistä hän oli kiinnostunut. Markkinointiviestien onnistumisprosentti juuri asioineen asiakkaan kanssa on korkeampi, kuin sellaisten, jotka eivät aikaisemmin ole asioineet kanssasi.

Asuinpaikan mukaan

Jos suuntaat viestintääsi eri paikkakunnille on tärkeää, että tiedostat paikalliset käytänteet ja tunnistat asiakkaiden kiinnostusten kohteet. Maalla asuvat asiakkaat voivat usein olla kiinnostuneita eri asioista kuin suurkaupungissa asuvat. Voit lähestyä tietyllä paikkakunnalla asuvia asiakkaita esimerkiksi heidän omalla murteellaan tervehtien tai jonkin heille tärkeän asian kautta.

Demografinen ja psykografinen segmentointi

Demografiset tekijät voivat sisältää esimerkiksi iän, sukupuolen, koulutustason, siviilisäädyn, lasten määrän jne. Ota demografiset tekijät huomioon viestinnässäsi, sillä on turha esimerkiksi mainostaa miehille naisten tuotteita tai lapsettomille lastenruokia. Psykografinen segmentointi taas tarkoittaa esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden, mielipiteiden ja kulttuurisen identiteetin mukaan harjoitettua segmentointia.

Kirjoittaja: Creamailer Oy