Mobiililaitteet ja sähköposti

Mobiililaitteet ja sähköposti

17.09.2012 sähköpostimarkkinointi, uutiskirje

Mobile Surveyn mukaan yhä useampi vastaanottaja lukee sähköpostinsa kannettavilla laitteilla. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida viestien luettavuus myös mobiililaitteilla.

Mobiililaitteiden käyttö asettaa haasteita viestin lähettäjälle ensinnäkin sen takia, että kannettavia laitteita on markkinoilla useita erilaisine ominaisuuksineen ja toimintoineen. Toiseksi tulee ottaa huomioon mobiililaitteen näytön koko, joka on huomattavasti monia päätelaitteita pienempi.

Uutiskirjeen näkyvyyteen mobiililaitteissa vaikuttaa sähköpostiohjelma, palveluntarjoaja sekä mitä liittymätyyppiä vastaanottaja käyttää. Suuresta vaihtelusta johtuen uutiskirjeviestinnässä ei ole olemassa standardeja mobiililaitteita ajatellen, mutta olemme kuitenkin huomanneet muutamia yleispäteviä seikkoja, jotka kannattaa huomioida.

HTML ja tekstiversio

Viestit kannattaa lähettää sekä HTML- että tekstiversiona. Tällä varmistetaan, että vastaanottaja näkee viestin sekä vanhemmassa että uudemmassa päätelaitteessa. Creamailer luo automaattisesti HTML-viestistä tekstiversion, joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä erikseen.

Koko

Viestien koon tulisi olla mahdollisimman pieni, jotta viestit latautuvat paremmin.

Suurempi fonttikoko

Suosittelemme käyttämään runkotekstissä fonttikokoa 14 ja otsikoissa 22.

Palstat

Uutiskirjeen selkeyden vuoksi ja skrollauksen minimoimiseksi suosittelemme käyttämään yksipalstaista viestipohjaa.

Linkit ja toimintakäskyt

Linkkien tulisi erottua muun tekstin joukosta selkeästi ja olla väritykseltään poikkeavia. Normaali aikuissormi on n. 45 pikselin levyinen painettuna puhelimen näyttöä vasten, joten linkkien tulee myös olla tarpeeksi suuria, jotta niistä on helppo navigoida sormella eteenpäin. Tarkista myös, että sivut, joille linkit johtavat ovat mobiiliystävällisiä.

Otsikko

Mobiililaitteiden näytön leveys on rajallinen, joten otsikko kannattaa pitää korkeintaan 25 merkin pituisena. Liian pitkät otsikot painavat varsinaisen viestin turhan alas muutoinkin pienellä näytöllä. Käytä otsikkotyylejä, jotta otsikot erottuvat viestistä selkeästi.

Kuvat

Suuri määrä isokokoisia kuvia voi hidastaa viestin latautumista ja venyttää viestiä turhan pitkäksi. Muista kirjoittaa kuvien vaihtoehtoiseen tekstiin mistä kuva kertoo, jotta vastaanottajat joilla kuvat eivät näy tietävät myös mistä on kyse.

Leveys

Viestin leveys on hyvä pitää alle 640 pikselin kokoisena. Useiden älypuhelimien näytöt ovat pystysuunnassa 320-480 pikseliä leveitä.

Sisältö

Älä laita kuvia tai linkkejä heti viestin alkuun, vaan aloita viesti kiinnostavalla otsikolla ja mielenkiintoisella sisällöllä.

Puhelinnumero

Lisää viestiin puhelinnumero. Vastaanottajat voivat helposti ottaa puhelimitse yhteyttä klikkaamalla puhelinnumeroa.

Kontrasti

Viestin lukeminen mobiililaitteilla voi olla haasteellista pienemmän näytön ja valaistuksen vuoksi. Luettavuus helpottuu lisäämällä viestiin kontrastia.

Mobiililaitteille optimoinnin ei tarvitse olla sisältörikkaiden viestien loppu. Edellämainittujen seikkojen huomiointi on enemmänkin tasapainottava tekijä, joiden avulla viesteistä saadaan sopivia kaikille päätelaitteille.

Tutkimusraportti: Prosper Mobile Insights (pdf)

Kirjoittaja: Creamailer Oy