Kognitiivinen ergonomia - lisää tehoa työhön

Kognitiivinen ergonomia - lisää tehoa työhön

15.02.2017 työ, tehokkuus

Ergonomia, tiedämme kaikki mitä se tarkoittaa. Olemme tietoisia työtilojen, työvälineiden ja -kalusteiden vaikutuksesta terveyteemme ja työkykyymme. Ergonomia siis sovittaa yhteen ihmisen ja työn fyysiset vaatimukset. Mutta mitä on kognitiivinen ergonomia?

Kognitiolla tarkoitetaan toimintoja, joiden avulla ihminen käsittelee tietoa ja ympäristöä. Kognitiivinen ergonomia taas käsittää tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset. Työntekijän ergonomiasta on nykypäivän työyhteisöissä jo aika lailla huolehdittu. Kuitenkin työntekijän tiedonkäsittelyyn liittyvät ominaispiirteet jäävät vielä usein huomioimatta, koska ne eivät ole suoraan havaittavissa, toisin kuin työn fyysiset vaatimukset. Kognitiivisen ergonomian päätehtävä onkin keskittyä tunnistamaan työhön, työympäristöön ja -välineisiin sekä työmenetelmiin liittyviä tekijöitä, jotka kuormittavat aivoja ja altistavat esim. virheille. 

Ihmisen kognitiivinen toimintakyky on rajallinen. Tietotulva, multitaskaus, jatkuvat keskeytykset sekä kuormitus vaikuttavat suoriutumiseemme. Vaikka aivot sopeutuvat ja toimivat rankankin paineen alaisena tiettyyn pisteeseen asti, häiriintyy kognitiivinen toimintakykymme herkästi. Mitä sitten voimme tehdä kognitiivisen ergonomian parantamiseksi? Muistiliitto kokosi listan, josta voimme jokainen ottaa vinkkiä päivittäiseen työskentelyymme.

 1. Varmista työsi rajat
   
 2. Vähennä tietotulvaa
   
 3. Luo toimivat työstrategiat
   
 4. Anna aikaa ammattitaidon ylläpitämiselle
   
 5. Hallitse keskeytyksiä
   
 6. Anna työrauha myös muille
   
 7. Käytä muistin apuvälineitä
   
 8. Älä lisää kuormitustasi
   
 9. Luo avoimuuden kulttuuria
   
 10. Ylläpidä positiivista ilmapiiriä

Myös riittävällä yöunella on suuri vaikutus kognitiivisten toimintojen ylläpitoon sekä suoriutumiseemme. Uni tukee kognitiivisia toimintoja, joita tarvitsemme mm. asioiden muistiin painamisessa, muistissa säilyttämisessä sekä muistista palauttamisessa. Myös liikunnan lisäämisellä on aivoja ja muistia virkistävä vaikutus. 

Katso kognitiivisen ergonomian tarkistuslista työpaikoille.

Lähteet: TyöterveyslaitosMuistiliitto 

Kirjoittaja: Creamailer Oy