Asiakastietojen kerääminen segmentointia varten

Asiakastietojen kerääminen segmentointia varten

06.01.2012 sähköpostimarkkinointi, uutiskirje, segmentointi

Mitä yksityiskohtaisempaa tietoa sinulla on asiakkaistasi, sitä tehokkaampaa ja kohdennettua viestintäsi voi olla. Ennen keruun aloittamista tee suunnitelma mitä tietoja haluat kerätä ja miten sen toteutat.

Tärkeintä on tiedostaa mikä informaatio on hyödyllistä ja kuinka käytät sitä tehokkaasti hyväksesi uutiskirjeviestintää toteuttaessasi.

Tiedot tulee kerätä asiakkaiden ehdoilla. Tietojen luovuttamisen tulee olla vapaaehtoista ja lähteä asiakkasta käsin, sillä liian pitkien ja monimutkaisten lomakkeiden täyttö ajaa asiakkaan vain pois luotasi. Jos tarvitset paljon tietoa, älä säikäytä asiakasta kysymällä kaikkia tietoja kerralla, vaan kerää niitä vähän kerrallaan rakentaaksesi kokonaisuus, joka hyödyttää sekä sinua että asiakastasi.

Millaisia tietoja voit kerätä

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 • voit viestiä suoraan oikealle henkilölle
 • mahdollistaa viestien personoinnin
 • mahdollistaa yhteydenoton

 Ikä, sukupuoli, ammatti, harrastukset, asuinpaikka

 • kyseiset tiedot voivat osoittautua hyödylliseksi kohdennettua markkinointistrategiaa suunniteltaessa
 • tietojen avulla saat selkeämmän kuvan keitä asiakkaasi ovat
 • helpottaa tuotemyynnin- ja hintastrategian suunnittelussa
 • yksityiskohtaisten tietojen avulla voit parantaa tuotevalikoimasi vastaamaan asiakkaiden tarpeita

Syntymäpäivät

 • asiakkaiden syntymäpäivien muistaminen erilaisin tervehdyksin sekä esimerkiksi tarjouksin luo asiakkaille arvostuksen tuntua
 • auttaa tuotteiden kohdentamisessa oikeille ikäryhmille: esimerkiksi seniorimatkoja ei tarjota nuorille asiakkaille

Tapahtumahistoria ja kulutustavat

 • kertoo asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset: millaisista tuotteista/artikkeleista he ovat kiinnostuneita
 • kertoo kuinka arvokkaita asiakkaat ovat: kuinka paljon he ostavat, kuinka usein ja millaisilla summilla
 • voit esitellä tuotteita ja rakentaa tarjouskokonaisuuksia asiakkaiden kulutusmieltymysten mukaisesti

Asiakkaiden reaktiot viesteihisi

 • seurataksesi mm. ketkä viestejäsi lukevat, mitkä artikkelit ovat suosituimpia ja lähetätkö viestejä liian usein tai harvoin
 • seurataksesi minkätyyppisiin viesteihin asiakkaasi reagoivat haluamallasi tavalla

Miten kerätä tietoja

Tilausten ja rekisteröitymisten yhteydessä

Kerää tietoja tilausten ja rekisteröitymisten yhteydessä. Creamailerilla voit luoda personoidun uutiskirjeen tilauslomakkeen, jonka avulla keräät tarvitsemasi tiedot kätevästi samalla lomakkeella. Kerro asiakkaalle miksi kysyt tietoja ja mitä tarkoitusta varten niitä käytetään.

Uutiskirjeissä

Käytä Creamailerin Online Barometria hyödyksesi tietojen keräämisessä. Jos myyt esimerkiksi lomamatkoja, voit tehdä kyselyn onko asiakkaasi kiinnostunut kotimaan- vai ulkomaanmatkailusta. Saamasi tiedon avulla voit kohdentaa myyntisi oikeille vastaanottajille.

Sähköpostitse

Voi lähettää asiakkaillesi viestin kysyen tarvitsemiasi tietoja. Hyvä keino saada heidät vastaamaan on tarjota vastineeksi alennusta, palkintoa tai palvelua.

Kyselyjen ja kilpailujen kautta

Tarkempia asiakastietoja on helppo kysyä kyselyjen ja kilpailujen yhteydessä. Muista tässäkin tietojen luovuttamisen vapaavalintaisuus.

Analysointiominaisuuden kautta

Usein hyödyllisin asiakastieto on jo kerättynä analysointiominaisuuden kautta. Tarkastelemalla viestien ja linkkien avauksia saat tarkan tiedon mistä kukakin asiakas on ollut kiinnostunut. Analyysitiedon avulla on helppo suunnitella markkinointistrategiaa ja kohdentaa viestintä oikeille henkilöille.

Asiakaskontaktien yhteydessä

Esimerkiksi puhelinkeskustelun tai asiakastapaamisen yhteydessä on helppo kysyä asiakkaalta tarvitsemiasi tarkempia tietoja.

Lopuksi:

Pidä asiakastietosi ajan tasalla. Laita uutiskirjeisiisi Creamailerin Päivitä yhteystietosi -linkki, jonka voit myös kätevästi muokata tarpeittesi mukaiseksi.

Kirjoittaja: Creamailer Oy