Vuoden 2021 viestinnän ja markkinoinnin muistilista

Vuoden 2021 viestinnän ja markkinoinnin muistilista

04.01.2021 GDPR, markkinointi, personointi, saavutettavuus, uutiskirje, viestintä, viestintäsuunnitelma

Viime vuonna viestinnän ja markkinoinnin toimet vaativat muun elämän ohella nopeita muutoksia ja maailmanlaajuiseen pandemiaan sopeutumista. Elämämme mullistui yhtäkkisesti ja sitä myötä myös viestinnän ja markkinoinnin tuli sopeutua muutokseen.

Nopeiden ratkaisujen edessä totesimme, että uutiskirjeviestinnän ja markkinoinnin etuna onkin sen ketterä muunnettavuus ja sopeutuminen nopeasti muuttuvaan maailmantilanteeseen. Viime vuoden aikana huomasimmekin useita asiakkaidemme toteuttamia innovatiivisiä ja inspiroivia sähköisen viestinnän ja markkinoinnin ratkaisuja. 

Elämme edelleen poikkeukselliista aikaa. Listasimme seitsemän asiaa, jotka kannattaa huomioida tulevan vuoden viestinnässä. 

1. Laadi viestintäsuunnitelma

Kaiken kokoisissa yrityksissä ja järjestöissä tulisi olla viestintäsuunnitelma, joka sisältää kaiken sen mitä organisaatiosta viestitään ulospäin ja mitä organisaation sisällä viestitään. Suunnitelmia voi olla useita, esim. viestinnälle ja markkinoinnille omansa tai suunnitelmat voi liittää yhdeksi kokonaisuudeksi. Hyvä suunnitelma toimii organisaation viestinnän punaisena lankana ja ohjenuorana. Konkreettisella suunnitelmalla varmistetaan, että organisaation strategian ja tavoitteiden mukainen viestintä toteutuu ja, että aikataulut sekä roolit ja vastuut ovat selvillä. 

Suunnitelman olisi hyvä sisältää:

  • tavoitteet
  • kohderymät
  • viestintäkanavat ja sisällöt
  • resurssit ja työkalut
  • seurannan ja mittarit

Lue myös vinkkimme kriisi- ja poikkeusajan viestintään

2. Hyödynnä viestinnän ja markkinoinnin automaatiota

Automaation avulla markkinoinnista ja viestinnästä saadaan tehokasta ja oikein kohdennettua: se saavuttaa oikeat henkilöt, oikealla sisällöllä, juuri oikeaan aikaan.

Automaatio on toimintojen ketju, jonka avulla synkronoidaan markkinoinnin ja viestinnän osia hallittuun ja automatisoituun kokonaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikki toiminnot mitä ketjutetaan, voidaan lukea automaatioon kuuluvaksi. Automaatioketjun luomisen voi aloittaa muutamalla ketjun osalla ja kasvattaa prosessia tarpeiden kasvaessa. Kun automaation logiikan sisäistää, on prosessien luominen helppoa ja kustannustehokasta, sillä automaatio vapauttaa ennen manuaalisesti tehtäviin prosesseihin kuluneen ajan muille työtehtäville.

Lue automaatiosta lisää ja lataa ilmainen oppaamme markkinoinnin ja viestinnän automaatioon

3. Huomioi saavutettavuus

Suomessa astui alkuvuodesta 2019 voimaan EU:n saavutettavuusdirektiiviä noudattava laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se, että verkkosivut ja materiaalit on saatavilla, ei vielä tarkoita, että ne ovat saavutettavia. Laissa saavutettavuudella tarkoitetaan ihmisten erilaisuuden huomiointia siten, että mahdollisimman moni meistä voisi käyttää palveluja esteettömästi. Laki varmistaa, että ihmiset voivat käyttää palveluja esimerkiksi vammasta tai hankalasta tilanteesta riippumatta.

Lue Creamailerin saavutettavuus-blogisarja sekä lataa ilmainen opas saavutettavaan viestintään ja markkinointiin

4. Kokeile personointia ja luo asiakas-/jäsenkokemus

Viime vuoden viestintä- ja markkinointimuutosten myötä ehkä unholassakin ollut personointi nousi esiin sammalikosta. Viestin saajaa kannattaakin lähestyä henkilökohtaisella ja häntä kiinnostavalla tavalla. Hyvin suunnitellun personoinnin avulla saa luotua läheisemmän kontaktin ja näyttää viestin vastaanottajalle, että viesti on kohdennettu juuri hänelle. 

Mitä enemmän tietoa vastaanottajista on, sitä enemmän voi personoida. Personointia voi käyttää sekä otsikkokentässä että varsinaisessa viestissäkin. 

Lue lisää personoinnista ja sen mahdollisuuksista blogista

5. Muista tietosuoja-asetus eli GDPR

Haluamme muistutella myös tietosuoja-asetuksesta, eli GDPR:sta.

Kaikille jo varmasti tuttu GDPR tulee sanoista General Data Protection, ja on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018. Tietosuoja-asetuksessa määritellään mm. kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä, miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä.

Lue lisää blogeistamme:

6. Käytä kysely- ja tapahtumatyökaluja

Muistathan, että Creamailerissa on myös kysely- sekä tapahtumatyökalut, joiden avulla toteutat näppärästi mm. asiakas- ja palautekyselyt sekä kutsut osallistujat webinaareihin ja muihin (etä)tilaisuuksiin.

Tutustu kysely- ja tapahtumat -työkaluihin.

7. Inspiroidu!

Inspiroidu kanssamme. Mennyt vuosi toi haasteita, mutta se nosti esiin myös uudenlaisia tekemisen malleja ja intoa kokeilla uutta. Ole rohkea, ajattele totuttujen rutiinien ulkopuolelta ja huomaa mihin kaikkeen sähköinen viestintä  ja markkinointi pystyykään! 

Kirjoittaja: Creamailer Oy